Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Vatrena budućnost Novog Zelanda

Pregled

      • Tokovi lave
      • Piroklastički tok

Novi Zeland samo odbrojava trenutke do sledeće velike erupcije. Oklend je najveći grad i okružuje ga aktivno polje od 53 vulkana. Svakog trenutka iz zemlje može da izbije koktel gasova, pare i stenja. To bi izazvalo veliko uništenje.

Jezero Pupuki ima nasilnu vulkansku prošlost. Pre skoro 200 godina, lava toplija od 1000⁰C se izmešala sa hladnom vodom. Izazvana je ogromna eksplozija, a lava je u vidu reke krenula ka moru i zapalila šumu kaurija. Lava je očvrsnula u oblik đevreka.

Naučnici veruju da će sledeća erupcija početi burno i eksplozivno u kontaktu sa vodom, a vremenom preći u pasivniji oblik tokova lave.

Vulkan Manguri čuva ranu tradiciju Maora. Na vrhu planine nalaze se ostaci maorskih sela.

Rangitoto je najmlađi i najviši vulkan. U stvari je vrh podvodnog vulkana. Nastao je u 3 velike erupcije, od kojih je zadnja pre oko 600 godina.

Biljke se brzo kolonizuju i počinju ponovo da rastu nakon erupcije. Ostrvo Mototapu je bilo „sveto ostrvo“ za rane maore, a sada je stanište za ptice. Ali i ono je pogođeno erupcijom na susednom ostrvu Rangitoto-u. Temperatura zemlje je važan faktor u određivanje erupcije.

Tokovi lave

Tok laveIspod Oklenda nalazi se mreža tunela koje je napravila lava. Ti tuneli nastaju kada reka lave počne da se hladi. Površina se najbrže ohladi, a ostatak se spušta do središta zemlje. Vremenom prestaje da teče i ostavlja prazan tunel. Maori su za ove tunele mislili da su prolazi do podzemnog sveta.Naučnici pokušavaju da procene koliku će lava štetu da nanese ispod i u Oklenda i zato su im te pećine veoma važne.

Termalna erozija je jedinstvena za vulkanska područja. Vrela lava probija kroz stenje i pravi kanale duboke do 15m. Nije dobro kada se u urbanoj sredini dogodi termalna erozija. Dokazi o eroziji mogu se naći u lava cevima, jer se u celoj cevi nalazila lava.

Ispod Oklenda postoji 50 ovakvih pećina, a mnoge su očigledne. Sve sadrže vredne informacije za određivanje narednih erupcija. Međutim, tokovi lave nisu najopasniji.

Piroklastički tok

Piroklastički tokNajviše se istražuje najrazornija sila erupcije – piroklastički tok. To su veoma brzi izlivi super-zagrejanog pepela, gasa i krhotina koje izbaci erupcija. Svaki vulkan u Novom Zelandu može tako da eruptira. Najvreliji deo toka je donji. Postoji nekoliko pulseva u toku.

Pritisak erupcije u Oklendu bi uništio sve na svom putu, a intenzivna vrelina i pepeo su smrtonosni za sve. Uspešna evakuacija je jedina nada za preživljanje.

Kombinovanjem savremene nauke i tradicije Maora, naučnici uspevaju da smanje rizike.

Autor: Eleonora Josimov IV-10