Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Uticaj ljudskih delatnosti na nastanak poplava

Pregled

  • Seča šuma
  • Hidroelektrane
  • Bacanje otpada u reke
  • Ispuštanje otrovnih tečnosti
  • Izgradnja objekata i saobrćajnica u slivu
  • Sužavanje korita reka i jezera
  • Uticaj ljudskih delatnosti na padavine

Seča šuma

Seča šuma možda nema uticaj na nastanak poplava, ali ona pogoršava posledice poplava. Nakon
poplava zbog manjka šuma nastaju klizišta. Zbog tih klizišta događa se da porodice ne mogu da
se vrate u svoje kuće.Najčešće se događa na planinama.

Seča šuma

 

HidroelektraneHidroelektrana

Hidroelektrane imaju veliki uticaj u nastanku poplava.Prvo zbog toga što smanjuju brzinu toka
reke,pa se zbog toga nivo rečnog korita povećava.Drugi razlog jeste akumulacija redukovanja
voda.

Bacanje plastike u rekuBacanje otpada u reke

Ispuštanje otrovnih tečnosti predstavja veliki problem koji se u bolje razijenim državama vrlo
aktivno rešava.Te otrovne tečnosti imaju uticaj na bujanja vodene vegetacije.Što usporava protok
vode.Samim tim više vode se izliva.Takođe to utiče i na pitkost vode.

Ispuštanje otrovnih tečnosti

Ispuštanje otrovnih tečnosti predstavja veliki problem koji se u bolje razijenim državama vrlo
aktivno rešava. Te otrovne tečnosti imaju uticaj na bujanja vodene vegetacije. Što usporava protok
vode. Samim tim više vode se izliva. Takođe, utiče i na pitkost vode.

Izgradnja objekata i saobraćajnica u slivu

Izgradnja objekata u rekama i jezerima usporavaju tok reke uništavaju njeno korito. Takvi objekti
mogu biti mostovi, luke, pristaništa…

Sužavanje korita reka i jezera

Sužavanje korita reka i jezera je primenjeno svuda u svetu. Koristi se da bi smanjii prostor koji
rečni tok zauzima i na tim mestima napravio objekte i puteve. Međutim, to ostavlja posledice na
reke. Podiže nivo rečmog toka i čini poplave jačim i češćim.

Uticaj ljudskih delatnosti na padavine

Uticaj ljudske delatnosti na padavine nema direktan uticaj na nastanak poplava. Ipak, zbog
povećavanja padavina dolazi do povećanja rečnog toka. Samim tim dolazi do povećanja broja
poplava i olakšava njihovo nastajanje.

Zaključak

U procesu pravljenja prezentacije primetili smo da ljudi imaju veliki uticaj na nastanak poplava.
Obično svi krivimo prirodu za ovo, međutim očigledno je da za sve loše u prirodi pravi
čovek. Mnogo stvari zavisi od nas, međutim mi nismo svesni toga. Najgore od svega je to što ne
utičemo samo na sebe, već i na biljni i životinjski svet oko nas. Zbog toga je potrebno da
proširimo svest o tome među ljudima širom sveta.

Autori: Jana Jeličić, Uroš Milionović i Lena Kočović I-10