Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Uticaj ljudskih delatnosti na nastanak poplava

Pregled

 • Seča šuma
 • Hidroelektrane
 • Bacanje otpada u reke
 • Ispuštanje otrovnih tečnosti
 • Izgradnja objekata i saobrćajnica u slivu
 • Sužavanje korita reka i jezera
 • Uticaj ljudskih delatnosti na padavine

Seča šuma

Seča šuma možda nema uticaj na nastanak poplava, ali ona pogoršava posledice poplava. Nakon
poplava zbog manjka šuma nastaju klizišta. Zbog tih klizišta događa se da porodice ne mogu da
se vrate u svoje kuće.Najčešće se događa na planinama.

Nastavi sa čitanjem

Sveti vulkani

Pregled

 • Indonezija
 • Sicilija
 • Gvatemala
 • Ekvador
 • Havaji
 • Tanzanija
 • Japan
 • Novi Zeland

Iako su vulkani veoma opasni i mogu da eruptiraju u svakom trenutku, 500 miliona ljudi idalje živi u njihovim podnožjima. Smatraju ih prolazom u nešto drugačije. Odaju im počast raznim darovima i obredima i imaju duhovna putovanja u vulkanski svet gde, po verovanju, žive duhovi.

Nastavi sa čitanjem

Godine bez leta

Vulkani nastaju iz središta Zemlje odakle se magma postepeno uzdiže i akumulira ispod Zemljine kore. Kad se podigne do površine vulkanske kupe, pored magme ispušta se i oblak smeša otrovnih gasova. Tokom velikih erupcija vulkana, sumporni gasovi odskaču i do kilometar u visinu. Tu se mešaju sa vodom i nastaje sloj oblaka sačinjenih od sumporne kiseline (H2SO4) kroz koje svetlost slabo prolazi.

Nastavi sa čitanjem