Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Uticaj ljudskih delatnosti na nastanak poplava

Pregled

  • Seča šuma
  • Hidroelektrane
  • Bacanje otpada u reke
  • Ispuštanje otrovnih tečnosti
  • Izgradnja objekata i saobrćajnica u slivu
  • Sužavanje korita reka i jezera
  • Uticaj ljudskih delatnosti na padavine

Seča šuma

Seča šuma možda nema uticaj na nastanak poplava, ali ona pogoršava posledice poplava. Nakon
poplava zbog manjka šuma nastaju klizišta. Zbog tih klizišta događa se da porodice ne mogu da
se vrate u svoje kuće.Najčešće se događa na planinama.

Nastavi sa čitanjem