Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Obnovljivi izvori energije

„Treba znati iskoristiti prirodne sile i na taj način dobiti svu potrebnu energiju. Sunčevi zraci su oblik energije, vetar i morske struje su takođe energija. Koristimo li ih? O, ne! Palimo šume i ugalj, kao da podstanari pale ulazne vrata vaše kuće za grejanje. Živimo kao divlji doseljenici koji ne shvataju da ova bogatstva pripadaju svima nama.“ – Tomas Edison

Obnovljivi izvori energije jesu prirodni izvori energije koji, ma koliko ih koristili, neće nestati. Obnovljivi izvori su oni koji je obnavljaju istom brzinom ili brže nego što se troše i zahvaljujući tome, u budućnosti neće biti potrošeni za razliku od ostalih izvora energije.

Nastavi sa čitanjem