Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Srebrni karaš

Srebrni karaš(Carassius gibelio) je slatkovodna riba. Poreklom je iz Azije,tačnije iz Sibira. Karakterističan je predstavnik barskih voda, ali se nalazi u sporo tekućim vodama, čije je dno mekano i bogato vodenim biljem.

Pripada porodici šarana. Veličine je od 20 centimetara pa do 40 centimetara. Težine je do 400 grama. Ima debelo telo, sive boje i nema brčiće.
Nastavi sa čitanjem

Mali Kormoran

Mali kormoran je najmanja evropska vrsta kormorana. Raspon krila malog vranca iznosi između 75 i 90cm. Poseduje dug rep, kratak kljun i vrat. Perje je crne boje sa vidljivim belim mrljama, mužjaci tokom sezone parenja gube veći deo belog perja. Oci su zelene boje.

Gnezde se u blizini kolonija drugih ptica. Gnezde se u gustoj vegetaciji. Naseljavaju delove Evrope. U Srbiji su najbrojniji na Savi kod Beograda. Naseljavaju vlažna staništa obrasla gustom vegetacijom kao što su  jezera i delte reka.
Nastavi sa čitanjem

Barska kornjača

Barska kornjača (Emys obicularis) je gmizavac iz reda kornjača (Testudines). Ova vrsta kornjača živi u slatkovodnim područjima, uključujući stajaće i sporotekuće vode. Najčešće naseljava plitke vode, bogate hranom.

Spoljašnja morfologija

Barska kornjača ima oklop čiji se oblik i boja menjaju tokom života. Boja oklopa je najčešće crna ili smeđa, poprskana prugama ili šarama.Veličina oklopa varira od 12-38 cm. Koža joj je glatka sa žutim pegicama.Nastavi sa čitanjem

Sisari

Različite životinje žive u vlažnim staništima. Ovo su sisari.

Bizamski pacov (Ondatra zibethicus)

Ovu životinju je prvi put opisao Karl Line. Bizamski pacov je vrsta sisara iz reda glodara. Pripadaju porodici hrčaka (Cricetidae). Krzno im je gusto, glatko i ima odsjaj. Životno stanište pronalaze pored kanala, ribnjaka… Uglavnom su aktivni noću. Na prostoru Srbije nalaze se u severnom  i centralnom delu, ređe u južnom delu zemlje.

Nastavi sa čitanjem

Trska

Jedna od najzastuljenijih biljaka na močvarnim područjima je trska. Ona je rod velikih višegodišnjih trava (Poaceae) koje rastu u područjima umerene i tropske klime na obalama reka i jezera.

Obična trska

Najzastupljeniji rod je obična trska (Praghmites australis), kosopolitski je i veoma je čest u našim krajevima. Veoma je otporna, opstaje na kiselim i baznim zemljištima, u zagađenim staništima, otporna je na različite vremenske uslove,..  Ima jak puzeći koren najčešće je visoka od 1 do 4 m, a neretko i viša, debela oko 2 cm, kruta je i uspravna sa golim stablom, ima uske sivo zelene listove koji dostižu dužinu do pola metra. Nastavi sa čitanjem