Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Pametne kuće

Pametne kuće su objekti koji služe da bi olakšali život ljudima koji žive u njoj. One poseduju visoki stepen automatizacije i mogućnost komunikacije između članova domaćinstva sa aparatima i uređajima u kući. Pametne kuće poseduju „inteligentni sistem“ koji predstavlja softver pomoću kog se upravlja uređajima u domaćinstvu.
Osnovna karakteristika po kojoj se prepoznaju pametne kuće jeste njihova energetska efikasnost. Ove kuće koriste uređaje sa velikim stepenom energetske efikasnosti i pomoću njihove automatizacije se energetska efikasnost dodatno povećava.Nastavi sa čitanjem