Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Komposište i komposter

Pregled

 • Komposište
 • Komposter
 • Upotreba komposta
 • Saveti za bolje kompostiranje
 • Prednosti i problemi kompostiranja

Komposište

Komposište je prostor na kojem pripremate kompost. Potrebno je polusenovito mesto zaklonjeno od vetra. U obzir morate uzeti da bi tu trebalo da stane otprilike 1-2 kompostera, i da ima još malo slobodnog prostora, koji možete upotrebiti da ostavite kolica ili bure za kišnicu. Morate voditi računa da prostor koji ste odabrali nije podložan nakupljanju vode tokom zime.

Nastavi sa čitanjem

Priprema komposta

Pregled

 • Šta je potrebno?
 • Poboljšanje procesa
 • Faze u pripremi
 • Prva faza – termofilna
 • Druga faza – mezofilna

Kompost možete praviti od različitih materijala uključujući sve biljne i životinjske proizvode i useve, hranu, gnoj, drvni i papirni otpad. Neorganski materijali poput gline, pepela (iz energetske proizvodnje) i potencijalno drugi nusproizvodi rudarstva i mineralnog peska, kao na primer ostaci boksita, takođe mogu da se koriste. Ti materijali se takođe se mogu koristiti za modifikaciju kvaliteta i karakteristika komposta.

Nastavi sa čitanjem

Kompost

Pregled

 • Mešanje sa zemljištem
 • Malčevi
 • Pasterizovani i sirovi malčevi

Kompost je organska materija razgrađena u prisustvu vazduha. Ovaj biološki aktivan materijal može da varira u svojoj strukturi. Zreli kompost je rastresit, tamne boje i njegov miris podseća na šumsku zemlju. Aerobni mikroorganizmi pretvaraju organske materije u razne kompleksne organske zamene, koje zovemo humus. Te zamene su jedne od najvažnijih karakteristika zdravih zemljišta visokog kvaliteta. Sadrže hranljive materije i vlagu, što je veoma važno za uzgoj biljaka.

Nastavi sa čitanjem