Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Blog

Reciklaža

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. 

Zagađenje u svetu predstavlja veliki problem zbog neadekvatnog odlaganja i recikliranja otpada. Spaljivanje smeća, ispuštanje otrovnih materija u vodu i divlje deponije su samo neki od načina na koji ljudi zagađuju sredinu. U Srbiji crne tačke zagađenja su Bor, Kolubara I Trepča, a u svetu svi razvijeniji glavni gradovi i prenaseljene oblasti predstavljaju opasnost za život ljudi. Neobrazovanost o reciklaži je uzrok sadašnjeg lošijeg kvaliteta života i predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje.

Nastavi sa čitanjem

Izvori zagađenja voda i njihov uticaj na kvalitet vode u rekama i kupalištima

Pregled

 • Zagađenje vode
 • Izvori zagađenja
 • Posledice zagađivanja
 • Kupanje bez tuširanja je opasno
 • Zagađenje voda u Srbiji

,,Ono što je retko, skupo je. Voda kao najvažnija stvar na svetu, naprotiv, nema cenu.“ (Platon, 427-347. godine p.n.e)

Voda je izvor života na Zemlji. Ona zauzima ogroman deo površine planete Zemlje, čak 70%. Samo je mali deo te ogromne količine dostupan ljudima u smislu da je mogu koristiti za piće i druge potrebe. Slatke vode su svega 2,5% od ukupnih količina voda, a samo 20% slatkih voda pogodno je da se uz relativno malu popravku (prečišćavanje i dezinfekciju) iskoristi za ljudske potrebe.

Nastavi sa čitanjem

Velika bela ajkula

Pregled

 • Zaštita ajkula
 • Opis velike bele
 • Tigraste ajkule
 • Kučkovi

Šta se dešava kada jedna od najposećenijih plaža u SAD-u postane lovište za velike bele ajkule?

Svakog leta milioni turista dolaze na Kejp Kod, privučeni spektakularnom obalom. Ali poslednjih nekoliko godina još jedan posetilac dolazi tamo. I on uteruje strah u kosti. Ovo je prvi put u vekovima da ajkule dolaze ovamo. Privlači ih njihova omiljena hrana, sive foke, čija je populacija eksplodirala nakon zabrane lova.

Nastavi sa čitanjem

Vatrena budućnost Novog Zelanda

Pregled

   • Tokovi lave
   • Piroklastički tok

Novi Zeland samo odbrojava trenutke do sledeće velike erupcije. Oklend je najveći grad i okružuje ga aktivno polje od 53 vulkana. Svakog trenutka iz zemlje može da izbije koktel gasova, pare i stenja. To bi izazvalo veliko uništenje.

Jezero Pupuki ima nasilnu vulkansku prošlost. Pre skoro 200 godina, lava toplija od 1000⁰C se izmešala sa hladnom vodom. Izazvana je ogromna eksplozija, a lava je u vidu reke krenula ka moru i zapalila šumu kaurija. Lava je očvrsnula u oblik đevreka.

Nastavi sa čitanjem

Orangutan

Pregled

 • Prirodno stanište
 • Ishrana
 • Mladunci
 • Napad na Valimu
 • Oporavak

Njihovo ime znači „osoba iz šume“. Dele sa nama 97% DNK, ali orangutani u divljini izumiru. Još uvek se uči o ponašanju ove vrste, a uporedo sa tim gube se populacije koje nisu ni dokumentovane.

U netaknutim šumama nacionalnog parka Gunung Palung u Indoneziji, fotograf iz Nacionalne geografije traži novorođenče orangutana u divljini.

Nastavi sa čitanjem

U senci plamtećih planina

Pregled

 • Ilopango
 • Meksiko
 • Piroklastički tokovi
 • Čile
 • Jeloustoun

Naučnici istražuju ranije erupcije da bi lakše predvideli sledeće erupcije. Kada se istražuju vulkani ne smeju se izostaviti uspavani, jer jednom aktivni vulkani lako mogu da se probude.

Ove erupcije su veoma retke, otprilike jednom u 100.000 godina. Vulkani su idalje samo usnuli i zavarali su nas da smo sigurni.

Nastavi sa čitanjem

Leopard

Pregled

 • Leopardi u Mumbaju
 • Sklonište
 • Naselja unutar parka
 • Zašto napadaju ljude
 • Zaštita od napada

U Indiji kad leopardi podivljaju i počnu da ubijaju ljude, moraju da se zatvore. Ali Indija može da nam pokaže i kako da ih spasemo.

U Indiji ljudi i leopardi se bore za iste teritiorije. Kada dođe do okršaja ljudi stradaju, ali i leopardi trpe. Ubijaju ih iz osvete i to je razlog zašto je ovo najprogonjenija velika mačka. Procenjeno je da ih 12 hiljada, ali pre samo 100 godina bilo ih je pet puta više.

Nastavi sa čitanjem